Kontekst społeczny, ekonomiczny i kulturowy oraz jego wpływ na międzypokoleniowe współzależności w obrębie współczesnych rodzin europejskich.

Głównym celem projektu jest odpowiedź na pytanie: w jaki sposób polityka społeczna, czynniki ekonomiczne i kulturowe wpływają na międzypokoleniowe współzależności w rodzinach. Współzależności międzypokoleniowe występują, kiedy członkowie rodzin polegają na sobie nawzajem i są za siebie odpowiedzialni; emocjonalnie, finansowo, moralnie oraz w sprawach praktycznych. Niniejszy projekt jako punkt wyjścia traktuje fakt starzenia się europejskich społeczeństw, w ramach których rodziny uwikłanie są w złożone międzypokoleniowe zależności. W ich wyniku jednostki przyjmuje różnorakie, krzyżujące się, role: rodzice są jednocześnie dziećmi a czasem wnukami, babcie posiadają dzieci w wieku własnych wnuków, funkcje opiekuńcze sprawowane są nad dziećmi partnerów z innych związków itp.

 

dziadki _MG_1659 _MG_1612

Projekt daje możliwość rozwoju teoretycznego oraz badań empirycznych w czerech obszarach: po pierwsze, punktem wyjścia jest rozróżnienie między rodziną a gospodarstwem domowym. Jednym z podstawowych pytań jest to, jak rożnego rodzaju więzi międzypokoleniowe (emocjonalne, praktyczne i finansowe) są uzależnione od dystansu geograficznego jaki dzieli członków rodziny. W szczególności projekt skupia się na rodzinach, których członkowie mieszkają w rożnych krajach.

Po drugie, niniejszy projekt stawia sobie za zadanie porównanie rożnych perspektyw teoretycznych, opisujących dlaczego członkowie rożnych pokoleń udzielają sobie wzajemnej pomocy. Podstawowe pytanie dotyczy tego, czy członkowie rodzin pomagają sobie z rożnych powodów, w zależności od kraju, w którym mieszkają?

Po trzecie, projekt stawia sobie za zadanie uzyskanie wglądu w relacje międzypokoleniowe na rożnych etapach życia jednostek. Kluczową kwestią jest konieczność zapewnienia wsparcia dla najmłodszych i najstarszych członków rodzin, spowodowana ograniczoną pomocą publiczną.

Po czwarte, badając relacje międzypokoleniowe projekt skupia się w równym stopniu roli kobiet i mężczyzn. Kluczowe pytanie odnosi się do tego czy faktycznie to kobiety są odpowiedzialne za utrzymywanie relacji międzypokoleniowych, czy tez ten powszechnie przyjmowany pogląd jest wynikiem ograniczonego skupienia się badaczy na roli mężczyzn.

Szukając odpowiedzi na powyższe pytania projekt wykorzystuje rożne (istniejące) dane, a analizy zostaną poszerzone o wyniki badań własnych, które planowane są wśród polskich imigrantów w Holandii. Stosując nowe i wyrafinowane metody analizy danych, projekt ten umożliwi odpowiedź na pytanie:w jakim stopniu polityka społeczna wpływa na kształtowanie się relacji rodzinnych szczególnie wśród imigrantów.